Uchwała Nr LXV/655/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji pana K. L. z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia wśród lokalnej społeczności świadomości dotyczącej transplantacji

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.275.2023