Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Wrzesień 2017 (IX.2017/22)