Konsultacje społeczne dot. Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w spawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mikołow na rok 2023