1. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2023 - plan na 1.01.2023 r.

2. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2023 - plan na 1.01.2023 r.