Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Lipiec/Sierpień 2017 (VII-VIII.2017/21)