Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Czerwiec 2017 (VI.2017/20)