Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1526/382/22 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę