Uchwała nr LXII/614/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LXIII/635/2022 z dnia 20.12.2022 r.