Uchwała nr LXII/607/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr LXI/596/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu