Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Maj 2017 (V.2017/19)