Uchwała nr VIII/136/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchmości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVI/153/2019 z dnia 19.11.2019 r.