Uchwała nr VIII/133/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r.