Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Kwiecień 2017 (IV.2017/18)