Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik:

  • w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o postawienie wiaty przystankowej na przystanku Kolonia 1 przy ul. Pszczyńskiej;
  • przekazał prośbę mieszkańców Borowej Wsi o uporządkowanie terenu poprzez przycięcie drzew i krzewów przy przystanku autobusowym Wygoda (tzw. pętla);
  • w imieniu mieszkańców Gniotka poprosił o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na kontynuowanie zadania: remont i modernizacja ul. Rolniczej.