Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 44, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim: zadanie nr 5 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK44 na odcinku Paniówki-Mikołów w ramach PBDK-PLMN""