Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Krawczyka, nr działki 498/37