Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, nr działki 3990/66