Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 8.09.2022