Uchwała Nr XVII/17/2022 Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 września 2022 r. w sprawie stanowiska Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec realizacji od września programu nauczania z zastosowaniem podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i Teraźniejszość