Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1399/255/22 w sprawie wprowadzenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2023