Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1388/244/22  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej