Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Grudzień 2016 (XII.2016/15)