Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Listopad 2016 (XI.2016/14)