Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Październik 2016 (X.2016/13)