Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Wrzesień 2016 (IX.2016/12)