Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Lipiec/Sierpień 2016 (VII-VIII.2016/11)