Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Czerwiec 2016 (VI.2016/10)