Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - luty/marzec 2016 (IV.2016/8)