Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - luty/marzec 2016 (II.2016/7)