Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - styczeń 2016 (I.2016/6)