Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - grudzień 2015 (XII.2015/5)