Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - listopad 2015 (XI.2015/4)