W załaczeniu przedstawiamy Informator Miesięczny Urzędu Miasta Mikołowa i jednostek organizacyjnych - wrzesień 2015.