W załaczeniu przedstawiamy pierwsze wydanie Informatora Miesięcznego Urzędu Miasta Mikołowa i jednostek organizacyjnych.