Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1221/77/22 w sprawie przyznania Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa