1. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
 2. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
 3. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”
 4. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II
 5. Negatywna opinia RDOŚ dotycząca projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”
 6. Negatywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II
 7. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki.
 8. Pozytywna opinia PPIS w Tychach dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki.
 9. Pozytywna opinia (ponowna) PPIS dotycząca projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”
 10. Negatywna opinia (ponowna) RDOŚ dotycząca projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej”
 11. Negatywna opinia (ponowna) RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II
 12. Pozytywna opinia PPIS (ponowna) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II
 13. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
 14. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" - dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej i Elsnera
 15. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" - dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej i Elsnera
 16. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie przez RDOŚ w Katowicach
 17. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie z PPIS w Tychach
 18. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś - etap I, w rejonie ulic Gliwickiej, Pogodnej i Oświęcimskiej  
 19. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś - etap I, w rejonie ulic Gliwickiej, Pogodnej i Oświęcimskiej