Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1169/25/22 w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki długoterminowej