Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1166/22/22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 1 w Mikołowie podczas jego nieobecności