Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1160/16/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie, obręb Śmiłowice, przy ul. Miętowej