Uchwała nr XLIX/476/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr LI/492/2022
z dnia 18.01.2022 r.
- nr LII/501/2022 z dnia 10.02.2022 r.
- nr LIII/509/2022 z dnia 22.03.2022 r.
- nr LIV/526/2022 z dnia 5.04.2022 r.
- nr LV/528/2022 z dnia 26.04.2022 r.
- nr LVI/543/2022 z dnia 24.05.2022 r.
- nr LVII/554/2022 z dnia 21.06.2022 r.
- nr LIX/573/2022 z dnia 30.08.2022 r.
- nr LX/580/2022 z dnia 27.09.2022 r.
- nr LXI/595/2022 z dnia 25.10.2022 r.
- nr LXII/605/2022 z dnia 22.11.2022 r.
- nr LXIII/621/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LXIII/618/2022 z dnia 20.12.2022 r.