Konsultacje społeczne dotyczące projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa