Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1105/322/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi