pok. nr 12, 13, 14, ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku), 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 84 55 , 32 324 84 56, 32 324 84 57, 32 324 84 58
e-mail:
sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności należy:

 • prowadzenie rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów,
 • prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego. Udostępnianie na wniosek danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodu osobistych,
 • udostępnianie na wniosek danych z rejestru PESEL,
 • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,
 • przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 • przygotowywanie list w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
 • przygotowywanie spisów dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,
 • realizacja zadań ustawowej pomocy repatriantom w Gminie,