Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1012/229/21 w sprawie stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Katowickiej 5