Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie Rynek 4, składającej się z działki nr 1628/42