Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach ponownie otworzył biuro dla bezpośredniej obsługi beneficjentów. W ramach działalności Ośrodka udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim.

Celem Ośrodka jest wsparcie cudzoziemców mieszkających w regionie w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją popytu oraz prawem pracy. Biuro Ośrodka znajduje się w Katowicach na ulicy Reymonta 22, ale realizuje swoje działania w całym województwie.

W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc:

  • prawnika,
  • tłumacza,
  • psychologa,

a także szkolenia, warsztaty i kursy adaptacyjne oraz wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiekę mentora.

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców znajdą Państwo na stronie: www.owc.org.pl.