Uchwała nr XXXIX/1026/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Traci moc Uchwałą nr IX/175/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego