Uchwała nr XXXIX/1015/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa

Niniejsza uchwała została uchylona Uchwałą nr VIII/130/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/1015/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 r.