Uchwała nr XLII/1112/2014 z dnia 24.06.2014  w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NR NPII.4131.1.242.2014 z dnia 1.08.2012 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.