Radny Krzysztof Żur, w imieniu mieszkańców sołectwa Borowa Wieś, zaapelował do Burmistrza o przystąpienie do zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.